Naturterapi &
Coaching

Ved at erkende at vi har mistet noget af os selv et sted på vejen mod det moderne liv, kan vi finde tilbage til vores oprigtige indre natur, vores urkraft, og dermed skabe mening, nærvær og forløsning samt især forbindelse til både os selv og naturen.

Image

Morten Bracker Rasmussen


       

Send mig en besked
Udfyld venligst alle krævede felter.
Udfyld venligst alle krævede felter.
Udfyld venligst alle krævede felter.

Brugsvilkår

Dækning

Disse brugsvilkår regulerer forholdet til brugere af naturtid.dk, personer og/eller institutioner/organisationer/virksomheder der samarbejder med Morten Bracker, modtagere af ydelser udbudt af Morten Bracker samt mellem brugere, der interagerer med og via naturtid.dk.

Ansvar og rettigheder

Morten Bracker forbeholder sig ret til, uden varsel, at ændre på alle vilkår, nævnt på naturtid.dk uden at kunne blive draget til ansvar for konsekvenser for anden part heraf. Morten Bracker kan ikke forpligtes til at følge angivne vilkår bagudrettet, for så vidt at de er blevet ændret og offentliggjort på tidspunktet for et eventuelt krav, og der ikke forud er indgået mundtlig eller skriftlig aftale med Morten Bracker om andre vilkår.

Der tages forbehold for fejl og ændringer på naturtid.dk.

Ansvarsfraskrivelse:

Morten Bracker fralægger sig et hvert ansvar i forbindelse med andre personers og/eller virksomheders/organisationers anvendelse af viden og indhold hentet fra websitet naturtid.dk. Anvendes viden eller information hentet fra naturtid.dk er dette på 100% eget ansvar for den/de, der foretager anvendelsen. forfatterhuset.dk eller Morten Bracker kan ikke stilles til ansvar eller på nogen måde gøres erstatningspligtig i forbindelse med eventuelt tab eller anden skade, såvel personlig som erhvervsmæssig, i relation til denne anvendelse.

Viden og indhold, der tilbydes fra naturtid.dk skal alene betragtes som tilbud, og anvendelsen er frivillig. Såfremt der er indgået betaling for ydelsen er køber (kunde hos Morten Bracker) indforstået med at fralægge sig enhver ret til erstatning og ligeledes indforstået med, at samarbejdet med Morten Bracker er frivilligt og på eget initiativ, hvad end ydelsen fra Morten Brackers side er gratis eller kommerciel. Køber (kunde hos Morten Bracker) accepterer således, at Morten Bracker er ansvarsfri og ikke kan stilles til ansvar på nogen måde i forbindelse med tab eller anden skade, såvel personligt som erhvervsmæssigt i forhold til samarbejdet med eller relationen mellem kunde/køber og Morten Bracker.

Copyright

Morten Bracker har ophavsret til alt indhold på websitet naturtid.dk. Dette gælder både tekstindhold, produkttitler, ydelser og koncepter, billeder, grafik samt øvrigt indhold. Indhold må ikke anvendes uden forudgående skriftlig tilladelse fra Morten Bracker. Dog må indhold citeres ved tydelig kildeangivelse.

Accept af vilkår og betingelser

Denne aftale, som accepteres i kraft af anvendelse af webstedet samt ved indgåelse af samarbejder, uddannelser eller forløb hos Morten Bracker, indeholder hele aftalen mellem dig og Morten Bracker vedrørende anvendelsen af webstedet og/eller tjenester udbudt af Morten Bracker. Hvis nogen bestemmelse i denne aftale kendes ugyldig, skal den resterende del af denne aftale fortsat fungere i fuld kraft og effekt.

Ved at anvende viden og indhold fra naturtid.dk eller ved at indgå nogen form for samarbejde med eller anden relation til Morten Bracker, accepteres ovenstående vilkår uden forbehold.

Kontakt og information

Hvis du har spørgsmål om nærværende rettigheder og begrænsninger, kan du kontakte mig ved hjælp af kontaktformularen.

 

Naturtanker
Modtag fortællinger og oplevelser direkte fra skoven samt nyheder om kurser, særlige tilbud og hemmeligheder.

Naturterapi og Shamanisme. Kursus og uddannelse inden for naturterapi, shamanisme og som naturterapeut.
KONTAKT
    youtube icon
INFO
JURA
Naturterapi og Shamanisme. Kursus og uddannelse inden for naturterapi, shamanisme og som naturterapeut.
KONTAKT
    youtube icon
INFO
JURA
© Copyright - naturtid.dk. Alle rettigheder forbeholdes. Indhold må kun kopieres efter aftale.

coffee

Vent, inden du stikker af: Har du lyst til at tilmelde dig mit nyhedsbrev Naturtanker? Så får du nemlig post direkte fra skoven med alt om kurser, nye hold, spændende artikler samt særlige tilbud og hemmeligheder.

coffee

Hej, jeg forstyrrer dig lige: Har du lyst til at tilmelde dig mit nyhedsbrev Naturtanker? Så får du nemlig post direkte fra skoven med alt om kurser, nye hold, spændende artikler samt særlige tilbud og hemmeligheder.