Naturterapi &
Shamanisme

Ved at erkende at vi har mistet noget af os selv et sted på vejen mod det moderne liv, kan vi finde tilbage til vores oprigtige indre natur, vores urkraft, og dermed skabe mening, nærvær og forløsning samt især forbindelse til både os selv og naturen.

Image

Morten Bracker Rasmussen


       

Send mig en besked
Udfyld venligst alle krævede felter.
Udfyld venligst alle krævede felter.
Udfyld venligst alle krævede felter.
Naturterapi og Shamanisme. Kursus og uddannelse inden for naturterapi, shamanisme og som naturterapeut.

Individuel Naturterapi

Har du brug for at arbejde med en personlig problemstilling, eller ønsker du at komme i bedre kontakt med dig selv og at mærke mere nærvær og tilknytning til dine omgivelser, hvad end det er naturen eller andre mennesker, så er Naturterapi måske noget for dig.

Naturterapi og Shamanisme. Kursus og uddannelse inden for naturterapi, shamanisme og som naturterapeut.

Grundkursus i Naturterapi

Kunne du tænke dig at lære, hvad Naturterapi er, hvordan du kan anvende det i praksis, og hvordan det er at arbejde som Naturterapeut, så er dette Grundkursus i Naturterapi noget for dig. Kurset er kort og intensivt, og du kommer derfor meget hurtigt tæt på både naturen og dig selv her.
Kreativitet. Naturterapi og Shamanisme. Kursus og uddannelse inden for naturterapi, shamanisme og som naturterapeut.

Kreativt Naturrum

Naturen er en af de aller bedste inspirationskilder og stimulatorer, når vi ønsker at være kreative og skrive, skabe, kreere, løse opgaver, udfordringer eller noget helt syvende. I kreativt Naturrum er vi uden for, og vi anvender naturens symboler og sanseindtryk til at udvide vores tankerum.
Camp Reset. Outdoor, friluftsliv og afstresning. Naturterapi og Shamanisme. Kursus og uddannelse inden for naturterapi, shamanisme og som naturterapeut.

Camp Reset

På Camp Reset nulstiller vi bogstaveligt talt. Vi får fat i skovens rødder, finder tilbage til vores oprindelige urkraft og vores ursanser og genskaber forbindelsen til naturen og til os selv.
I Shamanismens fodspor. Naturterapi og Shamanisme. Kursus og uddannelse inden for naturterapi, shamanisme og som naturterapeut.

I Shamanismens fodspor

Tag med på en opdagelsesrejse i tusinder af års traditioner med at søge råd og indsigt hos naturen og dens væsner og ånder. Find dit Kraftdyr, giv slip på uønskede mønstre, lær om Årshjulet og altings cyklus og skab forbindelse til din indre urkraft.

Handelsbetingelser

Følgende betingelser er gældende for tilmelding, køb og betaling af adgang til naturterapi, kurser, camps og aktiviteter hos naturtid.dk.

Der henvises i øvrigt til vores Brugsvilkår og Privatlivspolitik, som supplerer disse Handelsbetingelser.

Ansvar & risiko

Når du deltager i aktiviteter hos NATUR|TID foregår alt under eget ansvar. NATUR|TID (og alt personale som udfører aktiviteten for NATUR|TID) er fritaget for ansvar af enhver art. Du har således selv ansvaret for eventuelle skader, du påfører dig selv eller andre.

Du er også selv ansvarlig for at have de nødvendige/anbefalede forsikinger, fx ulykkesforsikring og ansvarsforsikring, da du er ansvarlig både ift. egen sikkerhed og risiko samt ift. hvad du evt. kan forårsage over for andre deltagere eller dine omgiveser. NATUR|TID holdes således helt skadesfri og er uden ansvar for deltageres handlinger, risiko og eget ansvar - både ift. sig selv og deres eventuelle skader ift. andre.

Når det er sagt, skal det også nævnes, at der ikke foregår noget på nogen af vores aktiviteter, der i sig selv indebærer fare eller risiko. Men, vi færdes i skoven, og der kan jo altid ske uforudsete hændelser, og derfor er det væsentligt at risiko og ansvar er tydligt formuleret.

Når du vælger at deltage i aktiviteter hos NATUR|TID, accepterer du samtidig ovenstående.

Priser

Alle priser er angivet i danske kroner, og inklusive moms, medmindre andet er tydeligt angivet.

Manglende betaling/Overskridelse af betalingsfrist:

Der påføres et gebyr på 3%, dog minimum kr. 200,00, for hver 14 dage betalingsfristen er overskredet.

Ved manglende betaling efter tre skriftlige påmindelser overgives opkrævningen til inkasso.

Kurser og Camps

Tilmelding:

Du tilmelder dig et kursus (eller anden aktivitet) direkte på den pågældende aktivitets side her på naturtid.dk. Der er 3 dages frist til at betale for din tilmelding, hvor din plads på holdet vil være reserveret til dig. Ved mangelende betaling inden for denne frist annulleres tilmeldingen automatisk. Du er dog velkommen til at tilmelde dig igen, hvis der stadig er plads på holdet.

En tilmelding til et kursus eller en aktivitet hos NATUR|TID er først gældende, når der er betalt. Herefter betragtes tilmeldingen som en indgået aftale og følger således de øvrige betingelser for framelding etc., som kan læses nedenfor.

Framelding:

Eventuel framelding skal ske pr. telefon eller e-mail til kontakt@naturtid.dk Alternativt kan framelding ske skriftligt til naturtid.dk via kontaktformularen. Din afmelding er gældende, når du har modtaget en bekræftelse på e-mail.

  • Ved framelding mere end 30 dage før kursusstart refunderes 85% af det indbetalte beløb.
  • Fra 30-14 dage inden arrangementet refunderes 50% af det indbetalte beløb.
  • 14 dage inden arrangementet og senere vil refundering ikke længere være mulig.

Hvis du er forhindret i at deltage, er du naturligvis velkommen til at overdrage din plads til en anden. Alternativt kan du, indtil 14 dage inden arrangementets 1. dag, vælge at blive flyttet til en anden dato eller et tilsvarende arrangement, hvis det er praktisk muligt for os. Efter overflytning er det dog ikke længere muligt at få refunderet kursusafgiften, ligesom du kun kan overflyttes én gang pr. tilmelding.

Ovenstående betingelser gælder generelt for kurser og camps - dog kan der ved særlige kurser være andre betingelser, hvilket i så fald vil være angivet tydeligt ved tilmelding til kurset.

Ændringer:

Vi udvikler løbende vores kurser og camps, og derfor kan der forekomme ændringer i forhold til beskrivelserne på naturtid.dk. Vi forbeholder os ret til at ændre tid, sted, pris, underviser og indhold samt ret til at aflyse et kursus/en camp, såfremt deltagerantallet bliver mindre end forudsat.

Betaling:

Kurser betales via de betalingsoplysninger (bankoverførsel eller Mobilepay), der vises ved tilmelding (som også kan ses her) og ligeledes fremsendes i en bekræftelsesmail.

Der er 3 dages frist til at betale for et kursus, hvor din plads på holdet vil være reserveret til dig. Ved mangelende betaling enden for denne frist annulleres tilmeldingen automatis igen.

Undervisningsmateriale:

Senest på kursusdagen vil du få udleveret relevant materiale til dit kursus. Undervisningsmateriale udleveres enten elektronisk på forhånd eller på tryk på selve kurset.

Forberedelse:

Der kan i forbindelse med kurser være nødvendig forberedelse. I disse tilfælde er det er vigtigt, at forberedelsen udføres, da denne er en væsentlig forudsætning for kvaliteten af kurset og dit udbytte er forudsat denne forberedelse, da den indgår aktivt i undervisningen.

Video- og lydoptagelser af undervisningen:

Kurser og camps kan foto- og videofilmes af naturtid.dk til efterfølgende brug på forums, til PR og i fremtidigt uddannelses- og kursusmateriale.

Der henvises i øvrigt til vores Privatlivspolitik.

Aflysning og flytning:

Med henblik på at sikre en tilstrækkelig kvalitet i vores kurser og camps, forbeholder vi os ret til at aflyse kurser. Det kan være tilfældet, hvis det f.eks. skønnes, at et for lavt deltagerantal vil medføre, at den enkelte deltager ikke får maksimalt udbytte af kurset/campen.

Hvis et kursus, en camp eller anden aktivitet bliver aflyst og flyttet til en ny dato, vil du blive tilbudt en plads på den nye dato, eller en plads på e andet planlagt kursus eller camp, hvis dette er muligt.

Hvis et kursus eller en camp bliver aflyst, uden mulighed for at deltage i et senere planlagt kursus eller camp inden for 6 måneder, vil prisen tilbagebetales i sin helhed inden for 14 dage fra aflysningen.

Prisen for påbegyndte kurser, camps eller forløb tilbagebetales ikke.

Aflysning eller flytning af et kursus eller camp skal varsles i god tid dog senest 24 timer inden afholdelse. Dette gælder også i forhold til aflysninger, som skyldes tilfælde af force majeure eller sygdom (herunder Covid-19).

Fortrydelsesret

Digitale varer:

Ved køb af digitale varer, f.eks. lydfiler, videofiler, tekstfiler eller online kursusmateriale, kan du straks efter betalingen tilgå varen.

Der er 14 dages fortrydelsesret, indtil produktet er tilgået eller downloadet af dig.

Ved køb af kursus eller camp:

Du har 14 dages fortrydelsesret indtil 14 dage før kursets eller campens start. Herefter er tilmeldingen bindende og betaling refunderes ikke.

Ved tilmelding/medlemskab, hvor du får modtager adgang til forums, fællesskaber eller kursus-/undervisningsmateriale, bortfalder/fraskrives fortrydelsesretten første gang du benytter denne adgang.

Ved fortrydelse af et køb skal du inden 14 dage sende en mail til kontakt@naturtid.dk med beskrivelse af det køb, du ønsker at fortryde samt oplysninger der kan identificere dig som kunde i vores system. Endvidere skal du oplyse registrerings- og kontonummer til den konto, hvor pengene ønskes refunderet.

Tilbagebetaling:

Fortryder du dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os retur.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten, refunderes alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten. Tilbagebetaling gennemføres ved bankoverførsel.

Særlige forbehold for fortrydelsesretten fremgår af de øvrige nærværende handelsbetingelser under de respektive ydelser/produkter (fx elektroniske køb mv.).

Force Majeure

Ved køb af pladser på et kursus, camp eller forløb tages forbehold for force majeure; omstændigheder, som er ekstraordinære, og som ikke kunne forudsiges, og som vi ikke har haft mulighed for at foretage forholdsregler overfor. Ved påbud fra myndighederne, som f.eks. i forbindelse med epidemier/pandemier o.l., flyttes kurset/campen helt eller delvist, til en senere dato, og det betalte beløb tilbagebetales ikke.

Bestilling af terapiydelser

Terapiydelser betales altid forud. En aftale er først gyldig fra naturtid.dk's side, når betalingen er modtaget.

  • Aftaler (sessioner) kan flyttes eller aflyses senest 24 timer før den aftalte tid (gælder ikke for øvrige arrangementer). Ved senere aflysning bortfalder aftalen uden refusion.
  • Ved udeblivelse fra en aftale (session) faktureres fuld pris.
  • For øvrige arrangementer aftales særskilte betalings- og aflysningsbetingelser, som tager forbehold for tid anvendt til forberedelse og tilrettelæggelse.
  • Hvis et forløb stoppes, hvor der stadig er sessioner til gode, refunderes betaling for de resterende sessioner ikke, men disse kan overdrages til anden part, hvis det ønskes.
  • Forudbetalte forløb er gyldige i 12 måneder fra datoen for første session. Herefter annulleres eventuelle resterende ubrugte sessioner.
  • Generel betalingsfrist: 8 dage.*
  • Overskridelse af betalingsfrist: Der påføres et gebyr på 3%, dog minimum kr. 200,00, for hver 14 dage betalingsfristen er overskredet.

* Der kan i visse tilfælde være indgået aftale om særlige betalingsbetingelser. En sådan aftale vil kun være gældende, såfremt den er skriftligt indgået mellem Morten Bracker og kunden/klienten.

Beskyttelse af ophavsret og ressourcer

Adgangen til kursusmateriale samt øvrige materialer, der stilles tilrådighed fra NATUR|TID, er til personligt brug, og må ikke, hverken helt eller delvist, deles, kopieres, offentliggøres eller videregives til tredjeparter, uden forudgående skriftlig tilladelse.

Nyhedsbrev

Når du opretter en bruger (i forbindelse med at du handler hos naturtid.dk), accepterer du samtidig, at du tilmeldes nyhedsbrevet Naturtanker. Du kan til enhver tid afmelde dette, enten via brugersiden, hvis du har oprettet et logind, eller via link i bunden af alle nyhedsbreve, der udsendes.

Naturtanker
Modtag fortællinger og oplevelser direkte fra skoven samt nyheder om kurser, særlige tilbud og hemmeligheder.

Naturterapi og Shamanisme. Kursus og uddannelse inden for naturterapi, shamanisme og som naturterapeut.
KONTAKT
    youtube icon
INFO
JURA
Naturterapi og Shamanisme. Kursus og uddannelse inden for naturterapi, shamanisme og som naturterapeut.
KONTAKT
    youtube icon
INFO
JURA
© Copyright - naturtid.dk. Alle rettigheder forbeholdes. Indhold må kun kopieres efter aftale.

coffee

Vent, inden du stikker af: Har du lyst til at tilmelde dig mit nyhedsbrev Naturtanker? Så får du nemlig post direkte fra skoven med alt om kurser, nye hold, spændende artikler samt særlige tilbud og hemmeligheder.

coffee

Hej, jeg forstyrrer dig lige: Har du lyst til at tilmelde dig mit nyhedsbrev Naturtanker? Så får du nemlig post direkte fra skoven med alt om kurser, nye hold, spændende artikler samt særlige tilbud og hemmeligheder.